Formalisering av nasjonal deleksamen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt ordlyden i endret forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning, gjeldende fra 1. desember 2019.

Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi

Nasjonal deleksamen for sykepleierutdanningene er regulert i dagens rammeplan. Etter innføringen av RETHOS vil rammeplanen erstattes av forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning. 

Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt ordlyden i endret forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning, gjeldende fra 1. desember 2019. Formaliseringen er inkludert i § 22 nytt tredje ledd:

Det skal avholdes en obligatorisk nasjonal deleksamen i løpet av utdanningen. NOKUT skal i samråd med institusjonene fastsette fag/emne, omfang, tidspunkt mv. for deleksamenen.