Forskrifter for manuellterapiutdanning og psykomotorisk fysioterapiutdanning sendes på høring

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til nye forskrifter om nasjonale retningslinjer for henholdsvis manuellterapiutdanning og psykomotorisk fysioterapiutdanning på høring.

Programgruppene for manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi har jobbet med utkast til forskrift siden januar 2022, og det tas sikte på å fastsette forskriftene på i februar 2023.

Retningslinjene skal bidra til at utdanningene er framtidsrettede og i tråd med tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov. Derfor blir høringssvarene viktige i programgruppenes videre arbeid.

Frist for å gi innspill er satt til 5.oktober 2022.