Nye retningslinjer - nye muligheter

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsdepartementet inviterer til implementeringskonferanse. Følg konferansen direkte via denne nettsiden.

Implementeringskonferanse 

Kunnskapsdepartementet inviterer til implementeringskonferansen Nye retningslinjer - nye muligheter. Konferansen avholdes 19.mars 2019 på Scandic St. Olavs plass fra kl.10.00 -15.00.

Implementeringskonferansen markerer en viktig milepæl

Programgruppene har jobbet svært godt med utviklingsarbeidet, og retningslinjene skal snart implementeres. Konferansen markerer derfor en viktig milepæl på veien mot iverksetting av retningslinjene høsten 2020.

Forventinger til implementeringen og samarbeid på tvers

Konferansen vil ta opp ulike sider ved implementeringen av de nye nasjonale retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene. Det vil deriblant vises til noen eksempler på hvordan samarbeid på tvers av både utdannings- og tjenestesektoren kan bidra til fremtidsrettede og oppdaterte utdanninger. Vi vil også få høre hvordan institusjonene kan arbeide på tvers av profesjonsutdanningene og hvordan dette kan bidra til oppnåelse av læringsutbytter. Kunnskapsdepartementet vil i tillegg til dette si noe om forventninger til implementeringen.

På slutten av dagen inviteres det til en panelsamtale mellom flere av dagens innledere, det vil også åpnes for spørsmål og samtale med salen.

Følg konferansen direkte via våre nettsider

Til informasjon vil konferansen strømmes direkte via denne nettsiden 19.mars.

 

Nett-tv Implementeringskonferanse

Se sendingen her

Se sendingen her

Program for implementeringskonferansen  (pdf)

Presentasjoner

Forventninger, samarbeid og muligheter - Kjartan Allmenning, Petter Øgar, Toril Johansson og Ane-Berit S. Hurlen

Samarbeid på institusjonsnivået - Trine Glad, UIT Norges arktiske universitet

NOKUTs rolle - oppfølging av institusjonene og tilsyn med studietilbudet - Hege Brodahl, NOKUT

Hvordan kan man organisere samarbeid på tvers av fag for å bidra til relevans og oppnåelse av læringsutbytter - Trine Waaktaar, UiO