ABIOK- utdanningene inkluderes i RETHOS

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

RETHOS-prosjektet har fått i oppdrag å utvikle forskrifter om nasjonale retningslinjer for videreutdanningene i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie (ABIOK).

ABIOK- utdanningene inkluderes i RETHOS fase 3

RETHOS-prosjektet har fått i oppdrag å utforme nasjonale retningslinjer for hver av ABIOK-utdanningene. Oppdraget omfatter rekruttering til hver av de fem programgruppene og fasilitering av arbeidet med retningslinjer for hver av utdanningene. Det omfatter også å arrangere høringer, samt å sørge for at retningslinjene oppfyller kravene i det nye styringssystemet og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR).

Rammene for retningslinjearbeidet

  • For studenter som skal gjennomføre de nye ABIOK- utdanningene skal det være mulig å avslutte studieprogrammet etter 90 studiepoeng, og etter 60 studiepoeng for utdanningen i kreftsykepleie. Denne muligheten skal gjengis i retningslinjene og spesielt i krav til oppbygning av studiene.
  • ABIOK-utdanningene på 60/90 studiepoeng og 120 studiepoeng skal svare på kompetansebehovene. 

Fremdriftsplan og mandat

Fremdriftsplanen for arbeidet og mandatet for ABIOK-utdanningene i fase 3 vil bli lagt ut på våre nettsider over sommeren. Fase 3 omfatter videreutdanninger og inkluderer per i dag ABIOK- utdanningene, i tillegg til helsesykepleierutdanningen.