Meld. St. 13 (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Utdanning for velferd

Utdanning for velferd

Les dokumentet

Samspill i praksis

Følg meldingen videre på www.stortinget.no