RETHOS: Spørsmål og svar

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar.

Ofte stilte spørsmål

 

Når skal forskriftene om retningslinjer implementeres?

For utdanningene i RETHOS fase 1 må forskift om felles rammeplan og forskriftene for hver enkelt utdanning følges fra studieåret 2020-2021.

For utdanningene i fase 2 er fristen studieåret 2021-2022.

 

Vil det utarbeides et rundskriv til forskriftene?

Ja. Det er utarbeidet er rundskriv til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og tilhørende forskrift for hver utdanning. Rundskrivet kan leses her

 

Hvilke utdanninger skal inkluderes i fase 3?

Fase 3 vil primært omfatte videre- og masterutdanninger.

Utdanninger som foreløpig er inkludert:

Masterutdanningen i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) er ikke en del av fase 3, men er utført i samarbeid mellom Helsedirektoratet og RETHOS. 

 

Er læringsutbyttene eller kompetanseområdene i forskriftene rangert?

Nei. Kompetanseområdene/kapitlene i forskriftene er en måte å systematisere læringsutbyttene på. 

Kompetanseområdene trenger ikke å inkluderes i de lokale planene

 

Er læringsutbyttene rangert?

Nei. Læringsutbyttene

Læringsutbyttene skal ivaretas og gjenkjennes i de lokale planene.

 

Må utdanningsinsitusjonene fortsatt følge yrkeskvalifikasjonsdirektivet i utarbeidelsen av lokale planer?

Ja. Både retningslinjenes innhold og krav i direktivet skal inkluderes i sin helhet i de lokale planene. 

 

Ordliste

RETHOS - Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene 

NKR - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

LUB - Læringsutbyttebeskrivelser

FLUB - Felles læringsutbyttebeskrivelser (forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2)

YKD - Yrkeskvalifikasjonsdirektivet