Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

RETHOS: Spørsmål og svar

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar.

Ofte stilte spørsmål

 

Hvilke utdanninger skal inkluderes i fase 3?

Foreløpig er det besluttet at helsesykepleierutdanningen skal inngå i fase 3. Masterutdanningen i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) er ikke en del av fase 3, men utføres i samarbeid mellom Helsedirektoratet og RETHOS. 

Skal de nasjonale faglige retningslinjene forskriftsfestes? 

Ja. 

 

Er læringsutbyttene eller kompetanseområdene i forskriftene rangert?

Nei. Alle læringsutbyttene skal inkluderes i de lokale planene. Kompetanseområdene trenger ikke å inkluderes i de lokale planene. Kompetanseområdene/kapitlene i forskriftene er en måte å systematisere læringsutbyttene på. 

 

Når må utdanningsinstitusjonene følge de nye forskriftene?

For utdanningene i RETHOS fase 1 må forskift om felles rammeplan og forskriftene for hver enkelt utdanning følges fra studieåret 2020-2021.

For utdanningene i fase 2 er fristen studieåret 2021-2022.

 

Må utdanningsinsitusjonene fortsatt følge yrkeskvalifikasjonsdirektivet i utarbeidelsen av lokale planer?

Ja. Både retningslinjenes innhold og krav i direktivet skal inkluderes i sin helhet i de lokale planene. 

 

Ordliste

RETHOS - Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene 

NKR - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

LUB - Læringsutbyttebeskrivelser

FLUB - Felles læringsutbyttebeskrivelser (forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2)

YKD - Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 

 

 

Til toppen