Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger

Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir helse- og sosialfagutdanninger, og som er akkreditert etter lov om universiteter og høyskoler § 1-2 og § 3-1.

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger.pdf

Tilhørende lov