Universitets- og høyskoleloven

Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15

Denne lov har som formål å legge til rette for at universiteter og høyskoler

a) tilbyr høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå.
b) utfører forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå.
c) formidler kunnskap om virksomheten og utbrer forståelse for prinsippet om faglig frihet og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i undervisningen av studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv.

 

Hele lovteksten finner du på Lovdata ved å klikke på lenken under.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter