Forskrift om krav til mastergrad

Forskriften gjelder krav til mastergrad for institusjoner under lov om universiteter og høyskoler.

Endringer: Endret ved forskrift 10 juni 2015 nr. 620.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov