Forskrift om opptak til høyere utdanning

Forskriften gjelder for opptak til grunnutdanninger ved institusjoner under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov