Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet har 1. februar 2010 fastsatt forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning med hjemmel i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven.

Forskriften erstatter forskrift 8. september 2005 nr. 1040 om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler og forskrift 23. april 2008 nr. 391 om godkjenning etter fagskoleloven.

Forskriften trådte i kraft 1. februar samtidig med utgivelse av rundskriv F-08-10 som nærmere redegjør for innholdet i forskriften, med merknader til den enkelte bestemmelse.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov