Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitet i høyere utdanning

Det foreslås at forskriften endres slik at Samisk høgskole gis adgang til å gi doktorgrader ved at det gis dispensasjon fra forskriftens kvantitative krav til antall stipendiater som kreves sannsynliggjort for at NOKUT skal kunne akkreditere et nytt doktorgradsstudium.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.06.2015