Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler

Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler

Klikk her for lenke til Lovdata

Tilhørende lov