Forsiden

Om styringssystemet

Retningslinjene er en del av et styringssystem som har som mål at utdanningene er framtidsrettede og i tråd med tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov. Gjennom dette styringssystemet får både tjenestene og brukerne økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene.

Styringssystemet 

Styringssystemet for helse- og sosialfagutdanningene har tre nivåer: 

  1. Universitets- og høyskoleloven gir hjemmel for faglig styring av utdanningene gjennom rammeplaner
  2. Forskrift om felles rammeplanfor alle grunnutdanningene. Rammeplanen fastsetter felles formål og felles innhold for alle grunnutdanningene. Den setter også rammer for arbeidet med retningslinjer for hver enkelt utdanning
  3. Retningslinjer for hver enkelt utdanning

 

For utdanningene i fase 3, dvs videre- og masterutdanninger, gjelder ikke forskrift om felles rammeplan (nivå 2).