Meld. St. 16 (2016–2017)

Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Gjennom å utdanne kandidater med høy kompetanse spiller universitetene og høyskolene en avgjørende rolle i samfunnet. Universitetene og høyskoler må tilby oppdaterte og relevante utdanninger som motiverer til læring og gjennomføring. Med denne meldingen gir regjeringen universitetene og høyskolene flere verktøy og rammer for å heve utdanningskvaliteten.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget