Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ber om innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Merk at det er to forskjellige frister. UH-institusjonene har frist 1. juli. Øvrige høringsinstanser har frist 1. juni.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.07.2016