Arbeidet med stortingsmelding om profesjonsutdanningane

Kunnskapsdepartementet vil leggje fram ei stortingsmelding om profesjonsutdanningar i høgare utdanning våren 2024. Meldinga vil leggje hovudvekt på dei rammeplanstyrte lærar-, ingeniør- og helse- og sosialfagutdanningane. Arbeidet er nyleg starta opp og på denne sida vil du etter kvart finne meir informasjon om arbeidet og om moglegheiter for å kome med innspel til arbeidet.

Nærbilde av to personer som ser på og undertegner dokumenter på en pult.

Mange innspel til arbeidet med profesjonsmeldinga

Nyheit 03.07.2023

Det har kome mange innspel til arbeidet med stortingsmeldinga om profesjonsutdanningane

Bilde av hånd som holder konvolutt

Skriftlege innspel til arbeidet med meldinga

Nyheit 27.04.2023

Regjeringa inviterar interesserte partar til å kome med innspel til stortingsmeldinga om profesjonsutdanningane.

Bilde av tilhørere på konferanse

– Vi går tom for folk før vi går tom for penger

Nyhet 17.01.2023

Kunnskapsdepartementet gjennomfører nå innspillsmøter over hele landet til den kommende stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene. Først ute var Oppdal, 16. januar. Der møtte forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe representanter fra universiteter og høyskoler, kommuner og helseforetak.

Aktuelt no

Gutt som sveiser

Innspelsmøte om ingeniørutdanningane

Nyheit 02.02.2023

Den 6. februar arrangerte statsråd Ola Borten Moe innspelsmøte om ingeniørutdanning i høve stortingsmeldinga om profesjonsutdanningar.

Illustrasjonsfoto av helsepersonell

Innspelsmøte om helse- og sosialfagutdanningane

Nyheit 01.03.2023

27. mars 2023 arrangerer statsråd Ola Borten Moe innspelsmøte om helse- og sosialfagutdanningane i høve stortingsmeldinga om profesjonsutdanningar.

Bilde fra en forelesning

Innspelsmøte om inkluderende profesjonsutdanningar

Nyheit 03.03.2023

28. mars 2023 arrangerer Kunnskapsdepartementet innspelsmøte om inkluderande profesjonsutdanningar i høve stortingsmeldinga om profesjonsutdanningar.

bilde fra forelesning

Innspelsmøte for stortingsmelding om profesjonsutdanningane

Artikkel 02.12.2022

Kunnskapsdepartementet planlegg seks innspelsmøte rundt om i landet i perioden januar – mars 2023. Universitet og høgskolar, studentar, representantar for arbeidslivet med vidare vil bli inviterte til møta.

Bilde av lærer og elever

Innspelsmøte om lærarutdanning

Nyheit 25.01.2023

Den 30. januar arrangerer statsråd Ola Borten Moe innspelsmøte om lærarutdanning i høve stortingsmeldinga om profesjonsutdanningar.