Innspelsmøte om helse- og sosialfagutdanningane

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

27. mars 2023 arrangerer statsråd Ola Borten Moe innspelsmøte om helse- og sosialfagutdanningane i høve stortingsmeldinga om profesjonsutdanningar.

Møtet blir heldt på Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. Det er særleg tre tema vi ønskjer å diskutere:

  • Forsking- og fagutviklingskompetanse i utdanningane – kva kompetanse treng tenestene og korleis kan ein sikre undervisningskompetanse for framtida
  • Kvalitet og kapasitet i praksis
  • Tverrprofesjonelt samarbeid og arbeidsdeling mellom profesjonane

Møtet er for inviterte deltakarar frå universitet og høgskular, organisasjonar, kommunar og andre frå sektoren.

 

OBS! Programmet er oppdatert 27.03.23 klokken 10.47

Program

11.00 Velkommen ved rektor ved Høgskulen på Vestlandet, Gunnar Yttri

11.05 Innlegg ved forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe

11.15 Innlegg ved statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Rønning-Arnesen

11.25 Helsepersonellkommisjonen – hva blir viktig framover i utdanning av gode profesjonsutøvere v/Dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet, Randi Skår

Tverrfaglig samarbeid

11.40 Hvordan sikre at profesjonene klarer å utfylle hverandre/jobbe sammen? Hindringer og muligheter.  v/Leder for senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring - TVEPS og medlem i faggruppe for lærings- og mestringsaktivitet i Alrek Helseklynge, Ane Johannessen og nestleder i TVEPS, Merethe Hustoft

11.55 Diskusjon

 12.30 Lunsj

Forsknings- og fagutviklingskompetanse i helse- og sosialfagutdanningene

13.00 Hvilken forsknings- og fagutviklingskompetanse trenger helsepersonell for å bidra til gode helsetjenster? v/Direktør - medarbeider, organisasjon og teknologi, Helse Vest RHF, Hilde Christiansen Helse Vest

13.10 Hvorfor er forsknings- og fagutviklingskompetanse viktig i helse- og sosialfagutdanningene? v/Dekan ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet, Gro Jamtvedt

13.20 Diskusjon

 Praksisstudier - Hva må til for å få til bedre kvalitet og økt kapasitet?

13.50 Hva er utfordringene med praksis? v/Dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet, Randi Skår

14.00 Hva er utfordringene med å skulle tilby og å gjennomføre praksis? v/Bergen kommune, Sissel Larsen

14.10 Hva synes studentene om praksis – hva kan bli bedre? v/ Student og fakultetstillitsvalgt på fakultet for helse- og sosialfag, Maria Knudsen

14.20 Diskusjon

14.45 Avslutning, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Oddmund Løkensgard Hoel

15.00 Slutt

Møtet vil også kunne følgjast på strømming her