Opptak til studier

Kunnskapsdepartementet bestemmer regler for opptak til utdanning.

Illustrasjonsbilde
Foto: Sveinung Ystad

Regler for opptak til høyere utdanning består både av krav for opptak og  regler for å rangere søkerne som er kvalifisert for et studium.

Samordna opptak (SO) har ansvar for opptak til de fleste studiene ved norske universiteter og høyskoler. Noen institusjoner har egne lokale opptak. Det gjelder noen private høyskoler og høyskoler som har opptaksprøver. 

Generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav

For opptak til de fleste studier kreves det generell studiekompetanse (GSK). De studieforberedende utdanningsprogrammene i videregående opplæring (VGO) gir GSK. Noen studier har i tillegg til GSK krav om bestemte programfag fra VGO, for eksempel krav om programfag i matematikk og andre realfag til medisin og andre helsefagstudier. Til noen studier stilles det krav om bestemte ferdigheter, eller at søkerne må bestå en opptaksprøve.

Informasjon om opptakskravene finnes på nettsidene til SO, eller ved å gå inn på nettsidene til universitetet eller høyskolen som tilbyr utdanningen.

Y-veien (yrkesfaglig vei til høyere utdanning)

Det er mulig å søke opptak på enkelte universitets- og høgskolestudier uten generell studiekompetanse eller forkurs. Søkere uten generell studiekompetanse, men som har relevant fagbrev eller fagutdanning, kan få opptak til spesielt tilrettelagte studier i enkelte fag. Dette gjelder spesielt for opptak til ingeniørutdanninger.

Det er universitetene og høyskolene selv som velger om de vil tilby studier for søkere med fagbrev. Noen har også fått godkjent Y-vei for andre studier enn ingeniørfag.

Studiene er tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn. Derfor har førsteåret på disse ingeniørstudiene mer teoretiske fag, som matematikk og fysikk, og mindre praksis enn den vanlige ingeniørutdanningen.

Universiteter og høyskoler som tilbyr y-vei har oversikt over hvilke fagbrev som er relevante for disse utdanningstilbudene. 

Rangering av kvalifiserte søkere

Når det er flere kvalifiserte søkere enn det er plass til på et studium, må søkerne rangeres i en køordning.

I kvote for førstegangsvitnemål  er det bare resultatene fra VGO som teller når søkerne rangeres . Den gjelder for søkere som ikke fyller mer enn 21 år i søknadsåret.

I ordinær kvote gis det tilleggspoeng for militærtjeneste eller folkehøyskole eller annen høyere utdanning, i tillegg til alderspoeng i fire år fra og med året søker fyller 20 år. Det gis også tilleggspoeng (kjønnspoeng) for underrepresentert kjønn til noen studier. Til enkelte studier er det fastsatt andre kvoter. Liste over slike studier finner du på nettsiden til Samordna opptak.

Regler for opptak til høyere utdanning er fastsatt i egen forskrift.

Opptak til høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning)

Samordna opptak har åpnet for søkere til fagskoler. Det er nå mulig å søke på høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) gjennom Samordna opptak, på lik linje med søkere til høyere utdanning. 

Høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskolene bygger på videregående opplæring, eller tilsvarende realkompetanse.