Meld. St. 20 (2023–2024)

Opptak til høgare utdanning

I Meld St. 20 (2023–2024) legg regjeringa fram forslag til endringar i regelverket for opptak til høgare utdanning. Regjeringa har som mål at flest mogleg skal kome raskt i gang med høgare utdanning og ut i arbeid, at regelverket skal bli enklare og meir forståeleg, at vi skal ha ein rettferdig modell for opptak til høgare utdanning, og at søkarane skal kunne få nye sjansar.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget