Rammeplaner for høyere utdanning

Departementet har fastsatt nasjonale rammeplaner for enkelte utdanninger. Her finner du alle rammeplanene som er gjeldende for studier i dag. Forskriftene til rammeplaner og rammeplanene for førskolelærerutdanningen og allmennlærerutdanningen er endret.

Departementet har fastsatt nasjonale rammeplaner for enkelte utdanninger. Nedenfor – under overskriften gjeldende rammeplaner - finnes alle rammeplanene som er gjeldende for studier i dag.

Under tidligere rammeplaner finnes versjoner av rammeplaner som det ikke lenger tas opp studenter til, men som kan være gjeldende for studier som er i gang, aktuelle for studenter som kommer tilbake etter studieavbrudd eller som kan ha historisk interesse. 

Noen av rammeplanene er også publisert på engelsk og samisk.

Gjeldende rammeplaner for høyere utdanninger

Grunnutdanning

Lærerutdanning

Helse- og sosialutdanning

Ingeniørutdanning

Engelsk versjon av forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningen (2011) 

Annet

Videreutdanning

Helse- og sosialutdanning

 

Tidligere rammeplaner (ikke lenger gyldige)

Grunnutdanning

Lærerutdanning

Videreutdanning

Helse- og sosialutdanning