Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning, merknader til forskriften og nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Departementet fastsatte 3. februar 2011 en ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningen. Rundskriv F-02-11 inneholder forskriften og merknader til bestemmelser i forskriften. Videre inneholder rundskrivet de nasjonale retningslinjene for ingeniørutdanning, som er utarbeidet gjennom en prosess organisert av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) og er en revisjon av retningslinjer foreslått av rammeplanutvalget for ingeniørutdanningen.

Departementet fastsatte 3. februar 2011 en ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningen. Hjemmel for forskriften er lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 § 3-2 annet ledd.
                            
Rundskriv F-02/2011 inneholder forskriften og merknader til bestemmelser i forskriften. Videre inneholder rundskrivet de nasjonale retningslinjene for ingeniørutdanning. De nasjonale retningslinjene er utarbeidet gjennom en prosess organisert av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) og er en revisjon av retningslinjer foreslått av rammeplanutvalget for ingeniørutdanningen.

Rammeplanen krever en omfattende omlegging av ingeniørutdanningen. Viktige mål er å øke den faglige kvaliteten, styrke forskningsforankringen, øke internasjonaliseringen, redusere studentfrafallet og utdanne ingeniører som har den kompetansen dagens og morgendagens arbeidsliv etterspør. Innføring av ny rammeplan forutsetter samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon (SAK) institusjonene imellom og en forpliktende dialog med arbeids- og næringsliv.

Departementet har forventninger til at den nye rammeplanen skal bidra til samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører som har evne til å bidra aktivt i fremtidens utfordringer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Last ned rundskriv F-02/2011 med vedlegg ved å klikke på lenkene nedenfor.
 

F-02-11 (PDF; tekstbasert – 188 kB) F-02-11 (PDF; skannet, signert versjon – 147 kB)


Vedlegg til F-02-11:
Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning (lenke til Lovdata)

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning (PDF; 109 kB)

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning (PDF; 500 kB)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.