Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn og forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn

Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. mars 2010 forskriftene for de nye grunnskolelærerutdanningene som fra høsten avløser allmennlærerutdanningen. Departementet sender nå ut rundskriv F-05-10 som redegjør nærmere for innholdet i utdanningen og som har merknader til de enkelte bestemmelsene.

Rundskrivet inneholder, i tillegg til merknadene, både forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene og forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene, de nasjonale retningslinjene og retningslinjer for samisk grunnskolelærerutdanning. Departementet har valgt å samle alt i ett rundskriv, slik at dette kan bli et håndterlig arbeidsdokument for institusjonene til hjelp i implementeringen av ny grunnskolelærerutdanning.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Last ned rundskriv F-05-10 og dets vedlegg ved å klikke på lenkene nedenfor.


F-05-10
(PDF-fil)

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn (PDF-fil)

Forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn (PDF-fil)

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1.–7. trinn (PDF-fil)

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.–10. trinn (PDF-fil)

Felles retningslinjer for samisk grunnskolelærerutdanning (PDF-fil)

 

Oversettelser

 

 

Dokumentene på denne nettsiden er bare publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.