Høring – Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger ved Samisk høgskole

Et utvalg sammensatt av representanter fra samisk høyere utdanning, skolesektor og næringsliv ble oppnevnt i september i år, og fikk i oppdrag å utarbeide forslag til en rammeplan for ny samisk lærerutdanning for grunnskolen. Rammeplanen skal gi de overordnede bestemmelsene for utdanningen. Departementet har mottatt utvalgets forslag og sender dette nå på høring. Den nye utdanningen vil tre i kraft fra høsten 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.02.2010

Et utvalg sammensatt av representanter fra samisk høyere utdanning, skolesektor og næringsliv ble oppnevnt i september i år, og fikk i oppdrag å utarbeide forslag til en rammeplan for ny samisk lærerutdanning for grunnskolen. Rammeplanen skal gi de overordnede bestemmelsene for utdanningen. Departementet har mottatt utvalgets forslag og sender dette nå på høring. Den nye utdanningen vil tre i kraft fra høsten 2010.
(10.12.2009)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat om ny forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger trinn 1–7 og trinn 5–10 ved Samisk høgskole (PDF-fil)

Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn ved Samisk høgskole (PDF-fil)


For samiskspråklig versjon av høringsdokumentene, klikk på Sámegiella øverst til høyre i vinduet.

 
Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet og forskriftsutkastet er imidlertid bare tilgjengelig i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin, for eksempel Adobe Reader. Adobe Reader er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. mars 2010 Forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn. Forskriften er publisert på Lovdata. Se også departementets rundskriv F-05-10 (lenke i høyre meny) for nærmere informasjon om forskriften.