St.meld. nr. 11 (2008-2009)

Læreren Rollen og utdanningen

Læreren Rollen og utdanningen

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget