St.meld. nr. 11 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Læreren Rollen og utdanningen

Læreren Rollen og utdanningen

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no