Meld. St. 22 (2010 – 2011)

Motivasjon – Mestring – Muligheter

Motivasjon – Mestring – Muligheter — Ungdomstrinnet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget