NOU 2010: 7

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Mangfold og mestring

Mangfold og mestring — Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Les dokumentet