NOU 2010: 7

Mangfold og mestring

Mangfold og mestring — Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Les dokumentet