Historisk arkiv

Østberg-utvalget: Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen oppnevnte i statsråd 24.10.2008 et offentlig utvalg som skal se på opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne. Utvalget ledes av Sissel Østberg. Utvalget skal levere en delinnstilling om barnehage og grunnskole mot slutten av 2009, og avlegge sin endelige innstilling innen 1. juni 2010.

Utvalgets medlemmer

Sissel Østberg, rektor, Ski (ledar)
Hasan Ajnadzic, rådgiver, Trondheim
Anders Bakken, forsker, Oslo
Aina Bigestans, forstander og universitetsadjunkt, Stockholm
Petter de Presno Borthen, prosjektleder, Bergen
Sølvi Ona Gjul, utdanningsdirektør, Stavanger
Helge Jagmann, bydelsdirektør, Oslo
Bodil Labahå, styrer, Sør-Varanger
Bashar Al Raho, koordinator, Bodø
Pernille Pettersen Smith, regiondirektør, Bærum
Agneta Bolinder, seniorkonsulent, Oslo (Utdanningsforbundet)
Nina Tangnæs Grønvold, seniorrådgiver, Oslo (LO)
Rita Kumar, leder, Trondheim (KIM)
Arne Rekdal Olsen, rådgiver, Fredrikstad (KS)
Håvar Vederhus, leder, Oslo (Elevorganisasjonen)

Telefonnummer til utvalget er 22 24 75 23
Epost: ostbergutvalget@kd.dep.no

 

Utvalgets mandat

Klikk her for å åpne pdf-dokument med utvalgets mandat.