St.meld. nr. 23 (2007-2008)

Språk bygger broer

Språk bygger broer — Språkstimulering og språkopplæring for barn, unge og voksne

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no