St.meld. nr. 23 (2007-2008)

Språk bygger broer— Språkstimulering og språkopplæring for barn, unge og voksne

Til innholdsfortegnelse

«Mitt språks grenser er min verdens grenser»

Ludvig Wittgenstein

Til forsiden