Høring - NOU 2010: 7 Mangfold og mestring

Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Regjeringen oppnevnte i statsråd 24. oktober 2008 et offentlig utvalg som skulle se på opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne. 1. juni 2010 ble NOU 2010: 7 Mangfold og mestring avgitt til Kunnskapsdepartementet. NOU-en blir nå sendt ut på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2010

Regjeringen oppnevnte i statsråd 24. oktober 2008 et offentlig utvalg som skulle se på opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne. 1. juni 2010 ble NOU 2010: 7 Mangfold og mestring avgitt til Kunnskapsdepartementet. NOU-en blir nå sendt ut på høring.
(21.06.2010)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

NOU 2010: 7 Mangfold og mestring (PDF-fil)


Høringsbrevet og -notatet (NOU 2010: 7) vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.