St.meld. nr. 31 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kvalitet i skolen

Kvalitet i skolen

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no