Historisk arkiv

Skolestart: Tidlig innsats

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Vårt ønske er at alle elever som i disse dager går inn gjennom skoleporten skal møte en skole preget av kunnskap, arbeidsglede og mestring. Dette sa statsminister Jens Stoltenberg i dag, da han og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell deltok ved skolestart for seksåringene ved Grorud skole i Oslo.

- Vårt ønske er at alle elever som i disse dager går inn gjennom skoleporten skal møte en skole preget av kunnskap, arbeidsglede og mestring. God støtte til elevene de første årene er viktig for å sikre at alle tilegner seg grunnleggende ferdigheter. Dette sa statsminister Jens Stoltenberg i dag, da han og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell deltok ved skolestart for seksåringene ved Grorud skole i Oslo.

Statsministeren og kunnskapsministeren fikk møte seksåringene som i dag hadde sin første skoledag på Grorud skole.

- Skolen er viktig for barna, men også for landet vårt. Derfor er det viktig å ha en skole der kvaliteten på det faglige innholdet er i førersetet. Alle kan få til mye, og vi må ha en skole som gir dem sjansen, sa statsminister Jens Stoltenberg til elevene.

- Flertallsregjeringen har gjort flere endringer for å skape en bedre skolehverdag. Vi er blant annet opptatt av at elevene skal få bedre kunnskap i basisfag som norsk, engelsk og matte, og har derfor økt timetallet på barnetrinnet med fem uketimer. Vi vil fylle disse timene med mest mulig læring, og vi skal redusere tidstyvene i skolen, sa kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

I stortingsmeldingen om kvalitet i skolen, som regjeringen la fram i juni, ble det varslet flere tiltak, som for eksempel lovfestet plikt til forsterket opplæring de første årene, kompetanseløft for lærerne og skolelederutdanning.

- Vi vil at alle elever skal videreutvikle det beste i seg, og at alle som møter utfordringer skal få hjelp til å håndtere disse så tidlig som mulig, sa Stoltenberg.

Les mer om hva som er nytt høsten 2008

Første skoledag på Grorud skole: Vinoschaa og Shefali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første skoledag på Grorud skole: Vinoschaa og Shefali (Foto: Siri Baastad)