Historisk arkiv

Kvalitet i grunnopplæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell la i dag frem stortingsmeldingen om kvalitet i grunnopplæringen. Budskapet var at alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter, alle som er i stand til det skal gjennomføre videregående opplæring og alle elever skal føle seg inkludert og oppleve mestring.

Statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell la i dag frem stortingsmeldingen om kvalitet i grunnopplæringen. Budskapet var at alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter, alle som er i stand til det skal gjennomføre videregående opplæring og alle elever skal føle seg inkludert og oppleve mestring.

- Skal vi lykkes, trengs det flere lærere og særlig økt innsats for elever på 1.-4. trinn. Til sammen er det satt av 430 millioner kroner til tidlig innsats i 2009, og en milliard kroner årlig fra 2010. Mer av lærernes tid skal gå til undervisning. Regjeringen vil videreutvikle Kunnskapsløftet, innføre lederutdanning for rektorer og forbedret etter- og videreutdanning for lærere, sa Stoltenberg og Solhjell da de presenterte stortingsmeldingen på Fjellhamar skole i Lørenskog, Norges største barneskole.

Se video (flash): Statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell la i dag fram stortingsmeldingen om kvalitet i grunnopplæringen.


I sin nyttårstale varslet statsminister Jens Stoltenberg at regjeringen ville styrke innsatsen i skolen. Regjeringen har nå gått grundig gjennom de reformene som er gjennomført i skolen de siste årene og hatt en rekke møter med elever, foreldre og skolefolk for å få et best mulig grunnlag for arbeidet.  

- Det er helt klart at skolen ikke skal belastes med nye, store reformer nå, men det skal være større fokus på kvalitet og resultater innenfor de reformer som er gjennomført, sier Stoltenberg.

- Nå foreslår vi konkrete tiltak for å gi bedre støtte til elevene i de første skoleårene. Vi innfører lovfestet plikt til forsterket opplæring de første årene, og setter i den forbindelse av en milliard kroner til forsterket lese- og regneopplæring. Det innføres obligatorisk kartleggingsverktøy for å følge opp hver enkelt elev, og vi styrker etter- og videreutdanningen av lærere, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Statsministeren og kunnskapsministeren på Fjellhamar skole. Foto: Scanpix
Jens Stoltenberg og Bård Vegar Solhjell blir tatt imot av elevene på Fjellhamar skole. Foto: Scanpix.