Prop. 84 L (2011–2012)

Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.)

Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget