Meld. St. 18 (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Læring og fellesskap

Læring og fellesskap

Les dokumentet

Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov

Følg meldingen videre på www.stortinget.no