St.meld. nr. 16 (2006-2007)

… og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring.

… og ingen sto igjen — Tidlig innsats for livslang læring

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget