St.meld. nr. 44 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Utdanningslinja

Utdanningslinja

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no