St.meld. nr. 44 (2008-2009)

Utdanningslinja

Utdanningslinja

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget