Historisk arkiv

Rammeplan for ny grunnskolelærerutdanning på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet sender nå på høring forslag til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene. Dermed er en ny milepæl nådd i arbeidet med å utforme innhold og oppbygging i ny lærerutdanning for grunnskolen.

Kunnskapsdepartementet sender nå på høring forslag til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. – 7. trinn og 5. – 10. trinn. Dermed er en ny milepæl nådd i arbeidet med å utforme innhold og oppbygging i ny lærerutdanning for grunnskolen.

Den nye utdanningen trer i kraft fra høsten 2010. Grunnlaget ble lagt med stortingsmeldingen om læreren, Læreren – rollen og utdanningen (St.meld. nr. 11 (2008-2009)).

Et bredt sammensatt utvalg ble oppnevnt i mai. Utvalget fikk i oppdrag å utarbeide forslag til en nasjonal rammeplan som skal gi de overordnede bestemmelsene for utdanningen.

Utvalget skulle også organisere faggrupper som i en åpen og inkluderende prosess skal bidra til utvikling av nasjonale retningslinjer for institusjonenes arbeid med program- og fagplanene på nivået under rammeplanen. Endelig skulle utvalget foreslå indikatorer som skal kjennetegne de nye lærerutdanningene. De to sistnevnte oppgavene har frist i januar.

Et eget utvalg har arbeidet med forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning. Kunnskapsdepartementet vil om kort tid sende også dette forskriftsutkastet på høring.

Høringsfrist er onsdag 20. januar 2010. Høringsdokumentene finner du her.