Historisk arkiv

Faktablad: Stortingsmelding om læreren - rollen og utdanningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I stortingsmeldingen "Læreren – rollen og utdanningen" legger regjeringen fram tiltak som vil gjøre skolen og lærerutdanningen enda bedre.

I stortingsmeldingen "Læreren – rollen og utdanningen" legger regjeringen fram tiltak som vil gjøre skolen og lærerutdanningen enda bedre.  

 

 Hovedpunktene er

• to likeverdige hovedretninger rettet mot ulike årstrinn

• pedagogikk og elevkunnskap – et nytt og utvidet pedagogikkfag

• styrket kvalitet i praksisopplæring

• veiledning av alle nyutdannede lærere

• økt rekruttering – nye veier til læreryrket

• senter for fremragende undervisning

• nasjonal forskerskole

Lenke til faktaarket (pdf-format)