Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene 1.-7.trinn og 5.-10. trinn ligger til grunn for nasjonale retningslinjer. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes programplaner. Retningslinjene skal sikre en nasjonalt koordinert lærerutdanning som oppfyller kravene til kvalitet i grunnskolelærerutdanningene.

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene 1.-7.trinn og 5.-10. trinn ligger til grunn for nasjonale retningslinjer.

Retningslinjene skal være førende for institusjonenes programplaner. Retningslinjene skal sikre en nasjonalt koordinert lærerutdanning som oppfyller kravene til kvalitet i grunnskolelærerutdanningene.

Retningslinjene skal sikre en nasjonalt koordinert lærerutdanning som oppfyller kravene til kvalitet i grunnskolelærerutdanningene.

Den enkelte institusjon skal utarbeide programplaner med bestemmelser om faglig innhold, praksisopplæring, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger. Institusjonenes programplaner skal være i samsvar med forskrift og nasjonale retningslinjer. Programplanen skal vedtas i institusjonens styre.

Retningslinjene varierer med hensyn til omfang og konkretisering av faglige krav, faglig progresjon og differensiering mellom de to grunnskolelærerutdanningene.

Rammeplanutvalget legger derfor til grunn at retningslinjene må kunne revideres når institusjonene har fått erfaring med dem.

De nasjonale retningslinjene for lærerutdanningene finnes på nettsidene til Universitets- og høgskolerådet.