Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Kunnskapsdepartementet fastsatte i juni forskrift om ny barnehagelærerutdanning. I dette rundskrivet redegjøres det nærmere for innholdet i forskriften og merknadene til de enkelte bestemmelsene. Rundskrivet omfatter også de nasjonale retningslinjene for barnehagelærerutdanningen. Det er rammeplanutvalget som departementet oppnevnte for å utarbeide utkast til forskrift, som har utviklet og som står ansvarlig for de nasjonale retningslinjene. Rundskrivet omhandler ikke samisk barnehagelærerutdanning, som fremdeles er under utvikling. Departementet tar sikte på å sende ut eget rundskriv når denne er fastsatt.

Kunnskapsdepartementet fastsatte i juni forskrift om ny barnehagelærerutdanning. I dette rundskrivet redegjøres det nærmere for innholdet i forskriften og merknadene til de enkelte bestemmelsene. Rundskrivet omfatter også de nasjonale retningslinjene for barnehagelærerutdanningen. Det er rammeplanutvalget som departementet oppnevnte for å utarbeide utkast til forskrift, som har utviklet og som står ansvarlig for de nasjonale retningslinjene. Rundskrivet omhandler ikke samisk barnehagelærerutdanning, som fremdeles er under utvikling. Departementet tar sikte på å sende ut eget rundskriv når denne er fastsatt.
(17.10.2012)


Korreksjon i rundskrivets vedlegg

Det er oppdaget enkelte feil i vedleggene til Rundskrivet F-04-12, datert 17. oktober 2012. Vedleggene er nå oppdatert, med grunnlag i protokoll fra mai 2012 da departementet hadde administrativ konsultasjon med Sametinget. Vedleggene som opprinnelig var publisert på denne nettsiden er således fjernet og erstattet med nye, korrigerte versjoner. De korrekte versjonene, både av forskriften og de andre vedleggene til dette rundskrivet, vil om kort tid også bli sendt ut i posten.
(13.02.2013)
 
Last ned rundskriv F-04-12 med vedlegg ved å klikke på lenkene nedenfor.

F-04-12 (PDF, 379 Kb)                           F-04-12 (PDF - underskrevet versjon, 216 Kb)

Vedlegg til F-04-12:
Vedlegg 1: Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (PDF, 243 Kb)
Vedlegg 2: Merknader til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (PDF, 84 Kb)
Vedlegg 3: Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning (PDF, 275 Kb)


Dette rundskrivet er bare publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på internett.