Høring – forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Et utvalg oppnevnt av Kunnskapsdepartementet leverte i oktober i fjor sitt forslag til rammeplan for en ny barnehagelærerutdanning. Målet for den nye utdanningen er at den skal være en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning som er attraktiv, innovativ og krevende. Barnehagelærerutdaninngen skal være av høy kvalitet og svare på barnehagens behov for god og grunnleggende kompetanse. Dessuten skal utdanningen gi et godt grunnlag for videre kompetanseutvikling i yrkesutøvelsen. Departementet har gjort enkelte justeringer i rammeplanutvalgets forslag og sender med dette et utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.04.2012

Et utvalg oppnevnt av Kunnskapsdepartementet leverte i oktober i fjor sitt forslag til rammeplan for en ny barnehagelærerutdanning. Målet for den nye utdanningen er at den skal være en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning som er attraktiv, innovativ og krevende. Barnehagelærerutdaninngen skal være av høy kvalitet og svare på barnehagens behov for god og grunnleggende kompetanse. Dessuten skal utdanningen gi et godt grunnlag for videre kompetanseutvikling i yrkesutøvelsen. Departementet har gjort enkelte justeringer i rammeplanutvalgets forslag og sender med dette et utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning på høring.
(01.02.2012)

 
Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser
(PDF, 184 kB)

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning (PDF, 112 kB)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 4. juni 2012 Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning. Forskriften er publisert på Lovdata. Se også departementets rundskriv F-04-12 (lenke i høyre meny) for nærmere omtale av forskriftens bestemmelser.