Økonomistyring

 Årsrapporter med årsregnskap

 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

 Retningslinjer for tilskudd til private høyskoler

Standard kontoplan for universiteter og høyskoler fra 1. januar 2018

 Etablering av åpningsbalanse

 Veiledere

Rapporteringspakke for Studensamskipnadene

 Regionale økonomiseminarer

 Lenker

 Arkiv

 

Til toppen