Økonomistyring

Årsrapporter med årsregnskap

 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

Reglement for avsetninger

Retningslinjer for tilskudd til private høyskoler

 Lenker