Økonomistyring

 Årsrapporter med årsregnskap

 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivtet

 

 Standard kontoplan for universiteter og høyskoler fra 1. januar 2017

 Etablering av åpningsbalanse:

 Veiledere

Rapporteringspakke for Studensamskipnadene:

Lenker

Arkiv