Økonomiseminar for universitetets- og høyskolesektoren 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Program og presentasjoner - økonomiseminar 2022

Program for Økonomiseminar for universitets- og høyskolesektoren
2. november 2022


Åpning
Peter Olgyai, Kunnskapsdepartementet

Controller-rollen ved universiteter og høyskoler
Innledning ved Anne-Britt Hedenstrøm, OsloMet - storbyuniversitetet

Regnskapsdata i FOU-statistikken
Kaja Wendt, Statistisk sentralbyrå

Oppsummering av regnskapsrevisjonen 2021
Lars Torvund-Storvand, Riksrevisjonen

Betalingsformidling og konsernkonto
Tone Karen Haugland, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Reglement for avsetninger, investeringsplan og diverse regnkapsmessige problemstillinger
Kunnskapsdepartementet

Rapportering til statsregnskapet (P-rapport)
John Andre Jakobsen og Kristin Hjertholm, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

DBH; Rapportering, kontroll og publisering
Ragna Marie Waagø, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Avslutning
Peter Olgyai, Kunnskapsdepartementet