Økonomiseminar for universitets- og høyskolesektoren 2023

Program og presentasjoner fra Økonomiseminaret 09.11.2023

10:00 -10:05 Innledning ved Peter Olgyai, Kunnskapsdepartementet

10:05 – 10:45 Egenbetalingsforskriften og studieavgift
                         ved Gertie De Fraeye, Kunnskapsdepartementet

10:45 - 11:30 Beregning av kostnadsdekkende studieavgift
                        ved Per Arne Skjelvik, Universitets- og høgskolerådet

12:30 – 13:05 Endringer i finansieringssystemet
                         ved Bjørn Tore Bertheussen, Kunnskapsdepartementet

13:05 – 13:50 Investeringsplan og andre regnskapsmessige probl.stillinger
                         ved Peter Olgyai og Morten Haugom, Kunnskapsdepartementet

13:50 – 14:00 Regnskapsdata i FoU-statistikken
                         ved Kristoffer Rørstad, SSB

14:20 – 14:50 Oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2022
                         ved Riksrevisjonen

14:50 – 14:55 Avslutning
                         ved Peter Olgyai, Kunnskapsdepartementet