Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nytt Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer. Departementet har i samarbeid med en arbeidsgruppe fra universitets- og høyskolesektoren utarbeidet en ny veileder til reglementet. Reglementet trer i kraft 1. september 2013, og erstatter reglementet vist til i rundskriv F-20-07.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nytt Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer. Departementet har i samarbeid med en arbeidsgruppe fra universitets- og høyskolesektoren utarbeidet en ny veileder til reglementet. Reglementet trer i kraft 1. september 2013, og erstatter reglementet vist til i rundskriv F-20-07.

________________________________________________________________________________________________________


Last ned rundskriv F-07-13 med vedlegg ved å klikke på lenkene nedenfor.


Rundskriv F-07-13 (PDF)

Vedlegg 1: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (PDF)

Vedlegg 2: Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (PDF) 

Vedlegg 3: Retningslinjer for Kunnskapsdepartementet og underliggende virksomheters forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper - vedlegg til rundskriv F-20-07 (PDF)Dette rundskrivet er bare publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på internett.