Dokument

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nytt Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer. Departementet har i samarbeid med en arbeidsgruppe fra universitets- og høyskolesektoren utarbeidet en ny veileder til reglementet. Reglementet trer i kraft 1. september 2013, og erstatter reglementet vist til i rundskriv F-20-07.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nytt Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer. Departementet har i samarbeid med en arbeidsgruppe fra universitets- og høyskolesektoren utarbeidet en ny veileder til reglementet. Reglementet trer i kraft 1. september 2013, og erstatter reglementet vist til i rundskriv F-20-07.

________________________________________________________________________________________________________


Last ned rundskriv F-07-13 med vedlegg ved å klikke på lenkene nedenfor.


Rundskriv F-07-13 (PDF)

Vedlegg 1: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (PDF)

Vedlegg 2: Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (PDF) 

Vedlegg 3: Retningslinjer for Kunnskapsdepartementet og underliggende virksomheters forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper - vedlegg til rundskriv F-20-07 (PDF)Dette rundskrivet er bare publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på internett.