Statistikk om høyere utdanning

Lenkene nedenfor viser til sentrale kilder for statistikk om høyere utdanning.

Nasjonal statistikk

Utdanningsstatistikk om høyere utdanning finnes hos Statistisk sentralbyrå (SSB) og Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Samordna opptak (SO) er et service- og informasjonsorgan for samordning av opptak til høyere utdanning. SO har statistikk om søker- og opptakstall.

NOKUT har hvert år siden 2013 gjennomført en spørreundersøkelse blant andreårsstudenter på alle bachelor- og masterprogrammer i Norge. Studentenes vurderinger av ulike sider ved studiene og studenthverdagen offentliggjøres i Studiebarometeret.

NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning har siden 1972 utført undersøkelser blant kandidater fra universiteter og høgskoler om deres tilpasning på arbeidsmarkedet, denne heter kandidatundersøkelsen.

Internasjonal statistikk

De andre nordiske landene: