Statistikk

Lenkene nedenfor viser til sentrale kilder for statistikk om høyere utdanning.

Utdanningsstatistikk om høyere utdanning SSB og DBH

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) er et oppdragsprosjekt som Norsk senter for forskningsdatas (NSD) utfører på vegne av Universitets- og høyskoleavdelingen i KD. DBH inneholder data om organisasjon, studietilbud, studenter, ansatte, økonomi og areal fra alle universiteter, vitenskapelige høyskoler, statlige høyskoler og kunsthøyskoler i Norge.

Samordna opptak (SO) er et service- og informasjonsorgan for samordning av opptak til høyere utdanning.

NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Total FoU-statistikk for Norge og desssuten også en del internasjonal FoU-statistikk finnes her.

Norske studenter i utlandet. Lånekassen

Diverse internasjonal statistikk:

OECDs statistikkside.

OECD-publikasjonen Education at a Glance

OECDs Science, technology and industry statistics.

EU har et eget statistikkbyrå, Eurostat.

CORDIS er EU-kommisjonens database for spredning av informasjon om EUs FoU-programmer.

EURYDICE er et utdanningsnettverk under Socrates-programmet for EU-landene, EØS/EFTA-landene og søkerlandene. Nettverket utarbeider publikasjoner av ulike genre, deriblant komparative studier, glossarer og oversiktsstudier.

UNESCOs statistikkside.

De nordiske landene: 

Finland

Danmark

Island

Sverige

Norge

Færøyene

Grønland

Åland

 

Til toppen