Informasjon fra Kunnskapsdepartementet om krisen i Ukraina

Her er en oversikt over informasjon om barnehager, skoler og høyere utdanning etter Russlands angrep på Ukraina.

Utdanningsdirektoratet har også en samleside om hvordan skoler og barnehager ta imot barn som har flyktet fra krigen i Ukraina, og hvordan påvirker denne krigen andre barn i norske barnehager og skoler.

Tema og innsikt

 • 2023

 • 2022

  • Regjeringen endrer opptaksreglene for flyktninger som vil studere (torsdag 30. juni 2022)

   Nå blir det enklere for flyktninger å begynne på høyere utdanning i Norge. Som en midlertidig ordning kan personer på flukt søke studieplass uten å ha generell studiekompetanse.

   Les mer:

  • Regjeringen forlenger stipendordningen for ukrainske studenter i Norge (torsdag 30. juni 2022)

   Ukrainske studenter som befant seg i Norge før krigen kan få stipend til livsopphold også neste studieår. Ordningen for russiske og belarussiske studenter blir ikke videreført.

   Les mer:

  • Nyankomne elever skal få et fullverdig opplæringstilbud innen tre måneder (tirsdag 14. juni 2022)

   Stortinget har vedtatt midlertidige lovendringer som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina. Barn som kommer til Norge, skal få et fullverdig opplæringstilbud senest innen tre måneder. Kommunene har uansett plikt til å gi opplæring så raskt som mulig. Det betyr at kommunene skal starte med å gi et skoletilbud til elevene, selv om ikke alt er klart.

   Les mer:

  • Oppfordrer kommuner til å gjøre lokaler tilgjengelig for frivilligheten (torsdag 9. juni 2022)

   Regjeringen, sammen med LNU og KS, har sendt brev til fylkeskommuner og kommuner med oppfordring om å stille sine lokaler til rådighet for frivillige organisasjoner.

   Les mer:

  • Pressekonferanse for barn om Ukraina (onsdag 13. april 2022)

   Statsminister Jonas Gahr Støre og kunnskapsminister Tonje Brenna inviterer til pressekonferanse for barn. Tema er krigen i Ukraina og ukrainske flyktningar som kjem til Noreg. Pressekonferansen er for journalistar i barne-media og ikkje open for journalistar frå vaksen-media.

   Les mer:

  • Informasjon om økt studiekapasitet i universitets- og høyskolesektoren som følge av krigen i Ukraina (tirsdag 5. april 2022)

  • Regjeringa tildeler 1 000 nye studieplassar (fredag 1. april 2022)

   Regjeringa gir 48 millionar kroner ekstra til å opprette 1 000 nye studieplassar ved universiteta og høgskulane.

   Les mer:

  • 50 millioner til oversetting av læremidler til ukrainsk (fredag 1. april 2022)

   Regjeringen foreslår 50 millioner kroner til oversetting av læremidler og digitale ressurser til ukrainsk. I tillegg foreslås det 86,5 millioner kroner mer til skoler på grunn av at det kommer flere flyktninger.

   Les mer:

  • Regjeringen gir økonomisk trygghet til ukrainske, russiske og hviterussiske studenter i Norge (lørdag 19. mars 2022)

   Staten stiller opp for ukrainske, russiske og hviterussiske studenter i en vanskelig situasjon. De som sliter økonomisk på grunn av krigen, skal nå få penger til å dekke levekostnader.

   Les mer:

  • Regjeringen fryser forsknings- og utdanningssamarbeidet med Russland (fredag 4. mars 2022)

   − Ansvaret for den alvorlige situasjonen i Europa ligger hos russiske styresmakter og angrepet på Ukraina må også få konsekvenser for forsknings- og utdanningssamarbeidet. Derfor suspenderer vi all dialog med russiske myndigheter og som hovedregel skal alle institusjonsavtaler mellom norske og russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner legges på is, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

   Les mer: