Åpner for etablering av midlertidige barnehager som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina

Kunnskapsdepartementet har fastsatt en midlertidig forskrift som åpner for etablering av midlertidige barnehager og midlertidig utvidelse av allerede godkjente barnehager som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina.

Den nye forskriften skal gjøre det mulig for kommunene å ta imot flere fordrevne fra Ukraina. Den skal også gjøre det lettere å sørge for at barn med rett til barnehageplass, mottar et barnehagetilbud. Med de nye reglene kan kommunene innvilge søknader om midlertidig godkjenning av nye ordinære barnehager og utvidelse av godkjente ordinære barnehager, og gi midlertidig tilskudd. Midlertidig godkjenning og tilskudd kan gis for inntil 3 år.

Forskriften er gitt med hjemmel i de midlertidige reglene i barnehageloven, som Stortinget tidligere i år vedtok å videreføre til 1. juli 2024. Forskriften vil opphøre å gjelde samtidig som de midlertidige reglene i barnehageloven.